ΜΟΤΙΒΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ 3,5,7

Prime numbers: Patterns of multiples

ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΜΟΤΙΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ “Πολλαπλάσια ενός θετικού ακεραίου αριθμού α ονομάζονται όλοι οι αριθμοί που προκύπτουν όταν αυτός πολλαπλασιαστεί με όλους τους άλλους θετικούς ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή, πολλαπλάσια του α είναι οι αριθμοί : α,  2α, …

Prime numbers: Patterns of multiples Διάβασε περισσότερα